Частни уроци

Частни уроци

Частни уроци, онлайн обучение, подготовка за национално външно оценяване, изпити.

Желаете Вашето дете да напредне в обучението или му предстои външно оценяване в ІV, VІІ и Х клас, държавни зрелостни изпити, кандидат – студентски изпити, тогава непременно се обърнете към Агенция „Когато мама
и татко са заети”.
Агенцията предлага индивидуални занимания за учениците от І до ХІІ клас в офисите фирмата

С учениците в начален етап на основното образование:
• Педагозите провеждат обучение с цел отстраняване на пропуски или допълнително обучение.
• Оказват ефективна помощ, както при подготовката на домашните работи, така и за оценяване знанията на учениците, като заедно с това развиват и уменията за самостоятелна работа.
• Помагат на учениците в подготовката им за отлично представяне на външно оценяване в ІV клас, т.н. „малки матури“, при завършване на начален етап на основното образование.

Прилагаме индивидуален подход, с което гарантираме повишаване на успеха и на умението за концентрация на ученика.

За учениците от V- ХІІ клас предлагаме:
• Частни уроци, консултации, допълнително обучение по предметите: Български език и литература, Математика, Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, География и икономика, Английски език.
• За седмокласниците, завършващи основното си образование, предлагаме подготовка за национално външно оценяване /НВО/ по Български език и литература, Математика, за успешно представяне на изпитите за прием в профилирани и професионални гимназии.
• За учениците, завършващи първи гимназиален етап на средното образование, Х клас, предлагаме подготовка за успешно представяне на НВО по предметите Български език и литература, Математика, за придобиване на удостоверение за завършен Х клас и възможността да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средното образование, в желания от тях профил или професия.
• За успешното полагане на Държавните зрелостни изпити, фирмата предлага подготовка по предметите: Български език и литература, Математика, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, География и икономика.
• За кандидат-студентите Агенция „Когато мама и татко са заети” предлага подготовка, съобразена с изискванията на Университета, за който се кандидатства и вида на полагания кандидат – студентски изпит – тест, конспект и прочие по предметите: Български език и литература, Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, География и икономика.

А ако не сте се справили добре в хода на учебния процес и трябва да полагате поправителни изпити, ние, екипа на Агенция „Когато мама и татко са заети” ще ви помогнем в подготовката за успешното ви представяне на изпитите по Български език, Математика, Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, География и икономика, Английски език.

От м. март 2020 година фирмата ни предлага и онлайн обучение на учениците от V- ХІІ клас. Опитът ни показва, че качеството на взаимодействие на ученик – учител е високо и дава желаните от всички резултати – успешно представяне на учениците на провежданите форми на оценяване на придобитите от тях знания.

 

Ние Ви гарантираме 100 % успех в училище, при оценяване на вашите знания по време на национално външно оценяване, изпити за придобиване на диплом за завършено средно образование или кандидатстване в Университет, тъй като нашите учители са доказани професионалисти. Доказателство за това са нашите клиенти, ползвали услугите ни, и техните успехи.